O firmie

Właściciel zakładu Studnie Głębinowe - Paweł Wróbel w ciągu 20 lat pracy zdobył duże doświadczenie z zakresu wiercenia studni głębinowych. Firma posiada urządzenie umożliwiające wykonywanie odwiertów metodą obrotową, na prawy obieg płuczki.

Maksymalna głębokość wiercenia wynosi ok. 150 m p.p.t.

Przeprowadzamy pompowania oczyszczające, określamy wydajności studni oraz poziom zwierciadła statycznego i dynamicznego po zakończeniu prac wiertniczych.

W trakcie pracy oraz po jej zakończeniu dbamy o czystość i porządek, co może być istotne dla właścicieli urządzonych działek i ogrodów.

Wiertnica

Oferta

Studnie Głębinowe

Studnie Głębinowe

Studnie wiercone służą do pozyskiwania wody z głęboko zalegających warstw wodonośnych. Konstrukcja studni zależy przede wszystkim od geologii terenu oraz zapotrzebowania na wodę.

Dostępne średnice:

  • Φ 125 mm
  • Φ 160 mm
  • Φ 225 mm
  • Φ 280 mm

Pompy ciepła

Odwierty pod pompy ciepła

Na potrzeby pomp ciepła wykonuje się małośrednicowe odwierty najczęściej o głębokości ok. 100 m. Ilość wymaganych otworów ustalana jest wg zapotrzebowania danego kolektora ciepła.

Pompy Głębinowe

Montaż pomp głębinowych

Po wykonaniu studni i ustaleniu jej wydajności doradzamy przy wyborze pompy głębinowej.

Na życzenie klienta oraz za dodatkową opłatą dokonujemy jej montażu.

Cennik

Odwierty Cena (netto)
Pompa ciepła 90 zł/mb
Studnia Głębinowa  125Φ 230 zł/mb *
Studnia Głębinowa  160Φ 300 zł/mb *
Studnia Głębinowa  225Φ 400 zł/mb *
Studnia Głębinowa  280Φ 480 zł/mb *
Usługi dodatkowe Cena (netto)
Montaż pompy głębinowej 500 zł
* Ceny zawierają: transport, wykonanie odwiertu, rury studzienne wraz z filtrami, obsypkę filtracyjną, próbne pompowanie studni.

Kontakt

Studnie Głębinowe - Paweł Wróbel
Wola Podłężna, ul. Rudzicka 17
62-510 Konin